Sommargalleri Röda Magasinet
vid Lindholmens gård

Bilder från invigningen 9 juni 2013 (foto: Peter von Schoultz)


Björn Berglund ställer ut oljemålningar och akvareller

Lars Naumburg (snickerier) och Gerhard Franzén (naturfoto) deltar också i Sommargalleriet

Björn Berglunds målningar

Gerhard Franzéns fotografier

Lars Naumburg tillverkar träskåp på beställning

Gerhard, Björn och Lars i muntert samspråk