Utställning på Galleri Movitz
bilder från söndag 12 mars 2017 (Foto: Peter von Schoultz)